Regulamin

Publiseringsdato 26.02.2020

Kjøpsvilkår

1. SALGSBETINGELSE
Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.
For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge.

Dersom du er usikker på lovverk er forbrukerkjøp regulert i:
• forbrukerkjøpsloven – https://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20020621-034.html
• angrerettloven – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/
• personopplysningsloven – https://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
• e-handelsloven – https://www.lovdata.no/all/nl-20030523-035.html
Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

2. PARTNER
Selger:
polmarket.no
HANDELSHAGE AS
Ramstadsletta 24, 1363 Høvik, Norge
Org. nr. 925480592

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt „du”, „deg”, „din” eller „ditt”.

3. BESTILLINGS OG AVTALEPROSESS
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk.

4. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN
Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. PRISER
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderAlle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr.e alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. BETALING
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer(som bank- eller kredittkort, faktura eller annet). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.

7. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering av produktene skjer på den måte som er beskrevet i vilkår for forsendelse og retur. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Vi sender ut varer hver ukedag fra mandag til og med fredag med posten.
Varene kan om ønskelig leveres fritt fra vår butikk, Ramstadsletta 24, 1363 Høvik.

8. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE
Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (REKLAMASJON)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig (tel.+47 461 12 315) eller skriftlig (info@polmarket.no). Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

10. GARANTI
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11. ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Last ned angrerettskjema.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

12. PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kunne kontrollere om våre kunder er under 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
• i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon +47 461 12 315.

13. TVISTER
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

14. SALGSFORBEHOLD
Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring.

01.12.2022  – Telefonnummer oppdatering (461 12 315)

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
      Oblicz koszty dostawy